Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

557 Rechterlijke Uitspraken

557 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aandelentransactie.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aandelenoverdracht.
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid accountant. Accountant is tekortgeschoten in zijn zorgplicht door zijn cliënt bij een aandelentransactie niet te wijzen op een fiscale consequentie van de...
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ondernemingsrecht. Ontbindingsschade. Waardering deskundigenbericht over winstderving door ontbinding aan de hand van HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3514, NJ 2011/311. Uitlating over...
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Leasemaatschappij richt haar vordering na betalingsonmacht van de besloten vennootschap waarmee zij de overeenkomst tot lease van een auto had gesloten, tegen de voormalige (middellijk)...
Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In het licht van de genoemde omstandigheden mocht koper er niet op vertrouwen dat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Ook geen sprake van aansprakelijkheid voor...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst tot overdracht van aandelen. Vraag of overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd doordat de vernietiging is erkend, althans daarin is berust. Terugbetaling kooprijs....
Datum uitspraak: 10-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Overdracht pand binnen fiscale eenheid. Verbreking fiscale eenheid door verkoop aandelen. Winstneming herwaarderingswinst ex art. 15ai Wet Vpb. Vorming HIR...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schending zorgplicht ex 7:401 BW - accountant - verwijzing beslissing accountantskamer. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde heeft gehandeld in strijd met in de beroepsgroep geldende...
Datum uitspraak: 3-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

: boete wegens overtreding 16 Wwft, begrip transactie in de Wwft moet ruim worden uitgelegd, Er is niet alleen sprake is van een transactie bij een handeling ten behoeve van een cliënt...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is voldoende gesteld dat onjuiste en onvolledige informatie omtrent waarde en werking van het softwaresysteem is gegeven aan...